Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ORELLI, Johann Heinrich

další: OSMONTOVÁ, Sophie

ORMIS, Samuel

* 1. 6. 1824

† 18. 10. 1875

Slovenský osvětový pracovník a pedagog.

Narodil se v Revúci. Na středních školách studoval v Báňské Štiavnici a v Bratislavě. Byl nadšeným přívržencem Ľ. Štúra. Působil jako středoškolský profesor matematiky a přírodovědy na gymnáziu ve Vel. Revúci. Ve své Výchovovědě (1874) se zabývá i potřebou výchovy a vzdělávání nevidomých dětí. Jedná se spíše o akademickou formu diskuze. Jeho dílo nemělo valný vliv na zlepšení situace slovenských slepců.

Výchovu nevidomých dětí nazývá „milosrdnou učbou“, „cíl její je ten istý, čo inej učby, totiž obnoviť obraz boží na človeku, vzbudiť a vycvičiť jeho duchovné dary, aby pravdu poznal...“ Poskytuje pokyny, jak nevidomé dítě vychovávat v domě rodinném i ve škole, kamž má přijíti v sedmém roce. Učitel má je naučit číst vypichované písmo (není to písmo Braillovo), „psáti tupým pérem na papíře potřeném kaší z moučky a gumy“. Uvádí i příklady některých učebních pomůcek. Zvláštní důraz klade na výcvik v ručních pracích.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here