Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PEROV, M.

další: PESENTI, Martino

PERO z Mexia

Španělský vědec.

V r. 1542 vydal spis Silvio variarum lectionum, ve kterém se zmiňuje o možnostech psaní a čtení rytých tabulek s voskovou vrstvou pomocí rydla a hmatu. Zabývá se i jinými možnostmi čtení pro nevidomé. Popisuje vlastně první speciální pomůcku určenou pro nevidomé. Vzorem písma, jako konečně všem v této době, je Quintilianova Tabella.1

*1) Ruský tyfloped Semjevskij zkonstruoval ve 20. století podobnou podložku pro kreslení a rýsování. Vosk doplnil jinými vhodnými hmotami

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here