Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PESENTI, Martino

další: PETIOVÁ, Terézia

PEŠÁK, Milan

* 22. 4. 1963

Od poloviny 90. let 20. století je vůdčí postavou Hnutí nevidomých občanů České republiky.

Narodil se v Přerově. Již v dětství se u něho projevila vážná zraková vada, v jejímž důsledku navštěvoval pro slabozraké žáky v Bratislavě. Studia na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku v Praze úspěšně ukončil v r. 1982. Už tehdy se projevil jeho živý zájem o výpočetní techniku, který po příštích deset let profesně uplatnil jako programátor a vedoucí programátorského týmu ve výrobním podniku SI META a posléze jako odborník na zpřístupňování technických slepeckých pomůcek ve FENES ČSFR. V r. 2005 úspěšně zakončil magisterské studium na katedře speciální pedagogiky PF MU v Brně a získal titul Mgr. Název diplomové práce: Aspekty zaměstnatelnosti občanů se zrakovým postižením.

Do hnutí nevidomých občanů se zapojil již v 80. letech minulého století jako kvalifikovaný dobrovolný instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu později osleplých osob. To však byl pouze začátek jeho cílevědomé dráhy. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 se stal jedním ze zakládajících členů ČUNS.

Koncem r. 1992 nastoupil do funkce výkonného ředitele ČUNS a v r. 1994 byl III. valným shromážděním zvolen jejím druhým prezidentem. V následujících dvou letech intenzívně pracoval – spolu se svým protějškem ze SNS Vlastimilem Císařem – na sloučení těchto dvou celostátně působících organizací. Když pak v r. 1996 ke sloučení došlo, stal se prvním prezidentem SONS ČR a je jím dosud.

Z dalších koncepčních počinů M. Pešáka jmenujme transformaci speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany do obecně prospěšných společností Dědina, Tyfloservis a krajských TyfloCenter. Tímto opatřením byla oddělena profesionální činnost v oblasti péče o NS občany od spolkových aktivit členů SONS. Je také jeho zásluhou, že tato organizace má od r. 2001 konečně sídlo v budově odpovídající jejímu významu.

V posledních letech se M. Pešák věnoval kromě práce pro SONS i vlastnímu vzdělávání a veřejné politické činnosti. V r. 2002 byl zvolen zastupitelem městské části Praha 11 (svého bydliště). Je si vědom, že v péči o nevidomé osoby je třeba navazovat na dřívější zkušenosti. Také proto vlivem své neformální autority podpořil vydání tohoto lexikonu.

Jeho autoritu se naučily ctít i státní orgány poté, co v lednu r. 2000 vedl české nevidomé občany do úspěšné protestní demonstrace před Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za zachování specifických služeb pro NS. Je držitelem Výroční ceny za činnost ve prospěch zdravotně postižených osob každoročně udělované Ministrem zdravotnictví ČR.

Oporou v jeho činnosti je mu jeho manželka, s níž vychoval dvě děti.

R.V.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here