Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: RAJSKÝ, Stanislav

další: RAMPAZZETTO, Francesco

RAMADANOVIĆ, Veljko

* 1874

† 1943

Zakladatel péče o výchovu a vzdělávání nevidomých na území bývalé Jugoslávie (v Bělehradě–Zemuni).

Narodil se v Korbově. Po speciálním vzdělání v Praze a v Brně se ujal péče o nevidomé v Srbsku. V r. 1918 založil výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Zemuni, později i speciální gymnázium, což byl čin, který sklízel obdiv, ale také nedůvěru. V r. 1920 založil slepeckou tiskárnu a knihovnu. V rámci spolupráce zde byly tištěny i slepecké knihy a hudebniny v češtině, polštině a bulharštině. Z těchto zemí za ním přijížděli pedagogové a obdivovali se Ramadanovićově velkorysosti i státní podpoře jeho projektů. Do slovanských zemí byly tyto tisky zasílány bezplatně.

Obdržel Československé vyznamenání řád Bílého lva. Na jeho počest vyšel u nás sborník literárních prací nevidomých autorů nazvaný Otci slepých.

V r. 1924 založil časopis pro nevidomé Braillova riznica, v r. 1928 časopis Glos nedužnih, revue pro výchovu a vzdělávání zdravotně postižených dětí. Získával články z Francie, Polska, Československa, Rakouska a Německa, takže se časopis reprezentoval jako list vědecký, ale pro nepatrný počet odběratelů byl po 5 letech zastaven. Po čase jej Ramadanović začal vydávat vlastním nákladem znovu.

V r. 1917 se začal věnovat osleplým vojákům, pro které založil zemědělskou kolonii Vieternik. Každý člen obdržel pole, domek a nářadí. K tomu vybranou zdravou manželku.

S Československou republikou udržoval odborné i přátelské styky. V r. 1930 byl jmenován čestným členem spolku ČST.

Jeho vědecká publikační činnost není nijak zvlášť rozsáhlá. Je to několik příspěvků do odborných a propagačních časopisů s popisným obsahem. Jak také jinak, vždyť nebylo ani kdy něco napsat. Bylo třeba jednat, bylo třeba zachraňovat lidi.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here