Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: RIEDINGER, Josef

další: RIEMANN, Gustav

RIEDRICH, Hans

* 1894

† 7. 9. 1965

Německý organizátor péče o hluchoslepé.

V r. 1910 ho pád na ledě jako sedmnáctiletého studenta reálného gymnázia připravil o zrak i sluch. V ústavu pro nevidomé v Chemnitz (Saské Kamenici) se vyučil kartáčníkem i košikářem. Na založení vlastní živnosti neměl dost peněz, a tak nastoupil v továrně na výrobu smetáků.

V r. 1930 ho pověřil tehdejší říšskoněmecký svaz nevidomých organizací péčí o hluchoslepé. Tato funkce se stala jeho životní náplní. V r. 1932 začal vydávat pro hluchoslepé časopis v bodovém písmu. Zasazoval se o rozšíření Lormovy dotykové abecedy, která byla tehdy ještě málo známá.

Po rozdělení Německa v r. 1949 zůstal v NDR.

Pro hluchoslepé pracoval i nadále. Podle jeho návrhu byla zřízena v Rohsburku zotavovna pro nevidomé s kombinovaným zdravotním postižením. V r. 1958 bylo založeno rehabilitační a zaopatřovací středisko pro hluchoslepé v Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz), což považoval za svůj největší úspěch.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here