Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: RUSSEL, Robert

další: RUSTICEANU, Dimitre

RUSTE, ibn

Arabský cestovatel a spisovatel.

Jedna z prvních upomínek o slepých potulných muzikantech se (podle M. Biručkova – časopis Naša žizň 1986) nachází v Rustově Knize drahocenných pokladů. Ruste navštívil Rusko počátkem 10. století a informuje, že všech významných slavností se zúčastňují slepci hrající své vlastní melodie na guslích, šalmajích a loutnách. Potvrzuje to i ruský letopisec 11. století mnich kijevskopečorského kláštera zvaný Nestor ve své knize Pověsti. Slepí potulní muzikanti vytvářeli tlupy, které vedli volení atamani. Společně s jinými hudebníky slepci putovali po kraji. Stávali se nositeli živé národní hudby.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here