Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SEKOWSKI, Modest

další: SERAFINOWICZ, Zygmunt

SEMJEVSKIJ, Nikolaj Anatoljevič

* 5. 5. 1898

† 14. 2. 1971

Ruský technik a tyflografik.

Narodil se v Moskvě v rodině bankovního úředníka. Základní vzdělání absolvoval s výborným prospěchem. Od dětství se věnoval němčině a francouzštině. Středoškolské studium na reálce ukončil v r. 1918. Pokračoval ve studiu na akademii, kde pobyl do r. 1923. Studia přerušil a odešel pracovat do mimomoskevské továrny. V r. 1925 se vrací do Moskvy, kde se stal konstruktérem. Věnoval se kreslení návrhů na stavby domů.

Zájmově se začal zabývat studiem pedagogiky, ale techniku neopustil. V r. 1928 se zúčastnil konstruktérského kurzu, který ukončil v r. 1931. Pro závěrečnou práci sestrojil rýsovací zařízení.

V r. 1933 pozvalo vedení Moskevského ústavu pro nevidomé děti Semjevského, aby svůj patent předvedl. V r. 1934 zkonstruoval tyflografický aparát včetně potřebných instrumentů. Základem je podložka potažená speciálním voskem, do kterého se ryjí geometrické tvary a mohou se kreslit i obrázky. Od patentního úřadu v r. 1936 obdržel potvrzení o autorství vynálezu.

Nyní mu přišly vhod základy pedagogiky a začal propracovávat principy kreslení a rýsování nevidomými dětmi. Výsledkem byla metoda práce s tímto zařízením.

Během války žil u matky své ženy v Kalužské oblasti a pracoval v tamním závodě jako kreslič. Po válce ho znovu pozvali do Ústavu nevidomých v Moskvě, aby dokončil své dílo. Jeho metoda rýsování do vosku se rychle rozšířila i do zahraničí.

V r. 1952 vydal metodickou příručku. Rýsování a kreslení bylo zavedeno do škol pro nevidomé žáky. V r. 1960 vydal novou metodiku Obučenije risovaniju v škole slepych.

Několik těchto přístrojů bylo přivezeno i k nám. Vosková hmota však brzy vyschla a zařízení bylo k nepotřebě. Žádný z pokusů nahradit tento materiál se dosud nezdařil.

Kreslicí a rýsovací soupravu má ve sbírkových fondech DTI TMB a slepecké muzeum v Moskvě

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here