Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠČERBINA, Alexandr Mojsejevič

další: ŠEDIVÝ, Josef

ŠEBEK, Stanislav

* 12. 11. 1925

† 11. 5. 1984

Český hudební pedagog a hudební skladatel.

Narodil se v Božově v rodině zemědělce. Jako nevidomý od narození byl přijat do nově založené při Hradčanském ústavu pro nevidomé děti v Praze, kde později navštěvoval i neúplnou . Již v době povinné školní docházky projevoval výborné hudební nadání, a proto se učil hře na několik hudebních nástrojů, později i na varhany. Díky svému nadání a píli vykonal na Pražské konzervatoři v r. 1947 státní zkoušku z hudby. A. Perman ho cenil jako svého nejlepšího žáka. Skladbu Šebek studoval u J. Křičky. Na UK si zapsal několik přednášek z dějin hudby a estetiky.

V r. 1948 nastupuje jako učitel hudby v hradčanském ústavu, ale po reorganizaci těchto zařízení hned v příštím roce přestoupil jako učitel hudby do biskupského gymnázia v Bohosudově a stal se tam rovněž varhaníkem. Po násilném zrušení gymnázia v r. 1959 nastoupil jako učitel do LŠU v Chabařovicích. Stává se zde též varhaníkem.

Složil na 200 skladeb převážně duchovního charakteru, mimo jiné i pět mší.

V obnoveném biskupském gymnáziu mu byla odhalena pamětní deska.

Z.Š.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here