Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠELGUNOV, Vasil A.

další: ŠIMKO, Marián

ŠIMKO, Jozef

* 18. 5. 1948

Slovenský tyfloped, ředitel Speciálních škol pro zrakově postižené žáky v Bratislavě.

Se svým bratrem Mariánem již několik desítek let tvoří tandem dvou úzce spolupracujících odborníků. Zatímco Marián se intenzivně věnuje péči o rozvoj jejich psychiky zrakového vnímání a přípravě na povolání absolventů speciálních škol, Jozef se zaměřil na pedagogicko-organizační sféru péče o výchovu a vzdělávání zrakově těžce postižených dětí.

J. Šimko se narodil ve Skalici, kde začal navštěvovat základní školu. V r. 1957 se rodina odstěhovala do Bratislavy, kde v r. 1963 dokončil své základní všeobecné vzdělání. V r. 1966 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Bratislavě. V letech 1970–1975 studoval na PF UKo v Bratislavě obor speciální pedagogika, tyflopedie. Název diplomové práce: Úroveň čitateľských schopností na Základnej deväťročnej škole pre slabozrakých (1975). Rigorózní zkoušky vykonal v r. 1981. Později (1982–1984) absolvoval funkční studium vedoucích pracovníků.

V r. 1968 nastupuje J. Šimko do ZDŠI pro slabozraké žáky v Bratislavě jako vychovatel, v r. 1988 byl jmenován zástupcem ředitele, v r. 1991 se stává ředitelem. V současné době řídí komplex škol. Jsou to: Mateřská škola pro zrakově postižené, ZŠI pro slabozraké, ZŠI pro nevidomé, ŠZŠI pro slabozraké (bývalá zvláštní škola), ŠZŠI pro nevidomé, ZUŠ pro zrakově postižené a Speciálně-pedagogická poradna. Vést tak rozvětvený komplex škol vyžaduje vynikajícího organizátora a odborníka. Tím skutečně J. Šimko je.

Od r. 1968 pracuje se ZP dětmi do 15 roků. Od r. 1991 rozšířili školu o výchovu a vzdělávání nevidomých dětí, v r. 2004 byla otevřena Mateřská škola pro zrakově postižené a zabezpečují péči i o zrakově postižené středoškoláky, kteří navštěvovali bratislavskou školu a studují na středních školách v Bratislavě.

Mimo své náročné zaměstnání vykonává následující funkce: od r. 1991 vedoucího sekce ředitelů speciálních škol v Bratislavě, od r. 2001 je stálým členem Rady vlády SR pro problematiku občanů se zdravotním postižením, od r. 2005 členem Městské školní rady při Magistrátu hl. m. SR Bratislavy a členem výboru mezinárodní organizace Book Handicap Sk BBY. Jako ředitel je tak propojen se současnými problémy společnosti.

V r. 2005 bylo J. Šimkovi uděleno nejvyšší pedagogické vyznamenání na Slovensku, obdržel Velkou medaili sv. Gorazda za celoživotní práci v resortu školství a za přínos v oblasti speciální pedagogiky.

Takto náročné povolání i významná mimoškolní činnost natolik J. Šimka vyčerpává, že se rád ve volných chvílích věnuje poslechu populární hudby a četbě beletrie.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here