Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠIMKO, Jozef

další: ŠÍMOVÁ, Olga

ŠIMKO, Marián

* 18. 5. 1948

Slovenský tyfloped.

Se svým bratrem Jozefem již několik desítek let tvoří tandem dvou úzce spolupracujících odborníků. Zatímco Jozef se zaměřil na pedagogicko-organizační sféru péče o výchovu a vzdělávání zrakově těžce postižených dětí, Marián se intenzivně věnuje péči o rozvoj jejich psychiky zrakového vnímání a přípravě na povolání absolventů speciálních škol.

M. Šimko se narodil ve Skalici, kde také začal navštěvovat . V r. 1957 se rodina přestěhovala do Bratislavy, kde své všeobecné základní vzdělání dokončil. V střední všeobecně vzdělávací škole vykonal maturitu (1966). Ve studiu pokračoval na katedře speciální pedagogiky (tyflopedii) PF UKo v Bratislavě (1970-1975). Téma diplomové práce: Úroveň matematických schopností na Základnej deväťročnej škole pre slabozrakých (1975). Tam také v r. 1982 vykonal rigorózní zkoušky.

V r. 1968 nastupuje do ZDŠI pro slabozraké žáky v Bratislavě jako vychovatel. V r. 1984 převzal ve škole funkci oftalmopeda a výchovného poradce. V obou působí dosud.

V letech 1990-1996 působil ve slovenské humanitní radě.

Od r. 1968 se M. Šimko zabývá výchovou ZP dětí do 15. roku. Od r. 1991 se škola rozšířila o výchovu a vzdělávání nevidomých dětí. Stará se proto o spolupráci se středními školami, především při umísťování absolventů ZŠI a ŠZŠI pro slabozraké a nevidomé. Při vypracování materiálů pro pedagogické zaměstnance školy spolupracuje s oftalmology. Pro vzdělávací a zájmovou činnost připravuje videonahrávky. Stará se o odbornou pomoc pro nové zaměstnance, jejich obeznámení se zdravotním stavem dětí aj.

M. Šimko je členem redakční rady EFETY. Má bohatou osvětovou činnost, i účast na rozhlasových a televizních relacích o zrakově postižených dětech.

M. Šimko publikuje odborné články v denících a týdenících, dodává texty i do některých sborníků. Je spoluautorem publikace pro integrované děti do běžných škol, části nazvané Charakteristika oftalmologických diagnóz so zameraním na pohybové aktivity zrakovo postihnutých detí.

Ve volných chvílích si rád poslechne populární hudbu, především skladby z 60. let 20. století.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here