Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠOJEV, Fjodor Ivanovič

další: ŠOLTÉS, Ján

ŠOLÍN, Vladimír

* 14. 7. 1911

† 2. 12. 2002

Český hudební propagátor a publicista.

Narodil se v Hronově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Náchodě (1930) absolvoval práva na UK v Praze. Praxi však vykonával pouze sporadicky. Po r. 1948 byl za svou politickou činnost dán do dolů a také později pracoval jako dělník. V r. 1950 se stal technickým redaktorem časopisu Hudební rozhledy. Dostal se tak nepřímo k možnosti psát. Napsal monografii o Martě Krásové, studii o hudebním životě ve Východočeském kraji, profil Alfréda Holečka, překlady z ruštiny, němčiny a angličtiny. Stal se stálým hudebním spolupracovníkem deníku Svobodné slovo. Věnoval se průvodním slovům ke koncertům a hudebním besídkám. Ve Výchovně vzdělávacím ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech jich provedl 320. Poslední v r. 1991. Pro hudební výchovu nevidomých dětí vykonal tak kus záslužné práce.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here