Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠTĚPÁNOVÁ, Olga

další: ŠTRUPEL, Jozef

ŠTRUNCOVÁ, Vlasta

* 20. 12. 1916

Zakladatelka a ředitelka pro žáky se zbytky zraku v Praze, autorka učebních plánů, učebních osnov a několika příspěvků do odborných časopisů.

Narodila se v Praze. Zde vychodila obecnou i měšťanskou školu. Byla členkou dětských pěveckých sborů. Zvláště měla v oblibě recitaci. Jejím dětským snem bylo stát se učitelkou. V r. 1936 absolvovala Státní učitelský ústav v Praze.

Delší dobu nemohla najít zaměstnání. V roce 1938 nastoupila místo praktikantky v Masarykově pokusné škole v Kunraticích, později se stala výpomocnou učitelkou. Procházela několika školami a poznala různé způsoby vyučovací praxe. Zvláštní zájem projevovala o práci na pražských pokusných školách. Působila v této oblasti jako metodička. Úzce se zaměřila na práci s dětmi s mentálními poruchami.

Po deseti letech přešla do zvláštní školy pro slabozraké v Praze, která byla právě založena. V letech 1949–1950 se zúčastnila aprobačních kurzů pro vyučování na školách pro nevidomé a slabozraké. Ve stejném roce přešla na jedenáctiletou školu pro slabozraké v Praze. Zvláštní zájem projevovala o žáky se zbytky zraku. O této problematice zpracovala pedagogické čtení. Bylo oceněno vydáním ve Státním pedagogickém nakladatelství (1960), pro které již dříve pracovala jako recenzentka učebnic. Bylo proto pochopitelné, že dostala úkol vypracovat metodiku vyučování žáků se zbytky zraku, což se zdarem provedla.

V r. 1963 byla ministerstvem pověřena pokusným vyučováním těchto žáků. V r. 1967 byla v Praze otevřena speciální škola pro žáky se zbytky zraku. Jejím vedením byla pověřena V. Štruncová. Žáci s malými zbytky zraku byli od prvního ročníku vyučováni v běžném i Braillově písmu, což bylo a je dosud diskutabilní z hlediska jejich přetížení. Tato námitka je oprávněná. Naučit žáka prvního ročníku číst oba druhy písma je zvláště při jeho zrakových obtížích neúnosné a rozhodně nepřispívá k radostné školní docházce.

Byla členkou několika odborných komisí. Její publikační činnost byla rozsáhlá především formou příspěvků do odborných časopisů. Písemné práce se zabývají problematikou existence školy i metodikami a formami specifických postupů při výchově a vzdělávání žáků se zbytky zraku.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here