Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠTRUPEL, Jozef

další: ŠUFLOVÁ, Alena

ŠTURM, Conrad

* 1841

Ve Výroční zprávě Ústavu pro výchovu nevidomých v Brně z r. 1855 se o něm píše jako o výjimečně zručném klavíristovi a hudebním skladateli. Projevil se již ve svých 12 letech jako skladatel pochodů aj. Psal rovněž varhanní preludia. Ve Zprávě se uvádí, že jeho skladby byly vydány tiskem (Viz Státní oblastní archiv Brno, svazek č. 428). V publikaci J. Smýkala (1985) je veden pod č. 29. Zde se uvádí, že byl chovancem brněnského ústavu v letech 1851–1859.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here