Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠTURM, Conrad

další: ŠUMERA, Ernest

ŠUFLOVÁ, Alena

* 3. 7. 1930

Česká tyflopedka. Učitelka výtvarné výchovy v proslabozraké v Opavě. Novátorka v zavádění adekvátních výtvarných technik.

Ve své práci stále objevovala nové možnosti, jak slabozrakým žákům zpřístupnit výtvarnou činnost, kterou v rámci estetické výchovy považovala za jeden z významných pramenů estetického poznání.

Narodila se v Brně. Tam také získala základní všeobecné vzdělání. V rodném městě v letech 1945–1950 studovala na pedagogickém gymnáziu. Již tehdy měla zájem o výtvarné umění.

V letech 1951 až 1972 vyučovala na v Drnholci, Brně, Bohumíně a Opavě. V letech 1972–1987 působila na ZDŠ pro slabozraké v Opavě. Potřebnou speciálně pedagogickou kvalifikaci získala studiem na Pedagogické fakultě PU v Olomouci.

Pracovala s úmyslem prohloubit estetické vnímání slabozrakých žáků. Kladla přitom důraz na spolupráci zraku a hmatu. Práce žáků vystavovala na několika výstavách i v zahraničí, kde sklidily značný ohlas.

Z publikační činnosti jsou to např. tyto práce: Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké děti (1977); Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké žáky (1982); Slabozraké děti a výtvarná výchova (1977); Papírová koláž, osvědčená technika pro slabozraké děti (1977) aj. Publikovala převážně v časopise Otázky defektologie. Napsala pedagogické čtení: Seberealizace žáků ve výtvarné výchově v pro slabozraké, za které získala zasloužené 1. místo v celostátní soutěži.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here