Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: UZELAC, S. Augustin

další: VÁGNEROVÁ, Marie

VÁGNER, Marko

* 5. 2. 1932

Český tyfloped.

Narodil se v Praze. Vzdělání ukončil maturitou na pedagogickém gymnáziu s kvalifikací učitele pro I. stupeň .

Povinně na tzv. umístěnku nastoupil do pohraničí. Po 19 letech se vrací do Prahy a nastupuje do funkce vychovatele a později ředitele domova mládeže. Vystudoval na PF UK obor chemie-přírodopis a tyflopedie. Důvodem tohoto studia byla okolnost, že polovina žáků v domově mládeže byla zrakově a sluchově postižená. V r. 1978 přechází do pro nevidomé v Praze na Hradčanech jako učitel, později jako zástupce ředitele.

Manuální zručnost a získané zkušenosti s výchovou zrakově těžce postižených dětí byly předpokladem další jeho činnosti. Byly to recenze učebnic přírodopisu, autorství učebnice chemie, zprvu recenze reliéfních zeměpisných map pro nevidomé žáky, později autorství politických a vrstevnicových map i reliéfní globusy. Oficiální výroba se přes kladné ocenění odborníky pro velmi vysoké finanční náklady nerealizovala. Obdobný osud potkal magnetické tabule pro výuku vzorců a chemických rovnic.

Soukromým podnikatelem byl požádán o pomoc při dokončení Malého atlasu ČR, kde je uveden jako hlavní poradce. V tomto atlasu je unikátem skupina map, která ukazuje územní změny ve všech politických obdobích existence Československé – České republiky. Jeho nejhodnotnějším dílem je třídílný atlas světa pro nevidomé žáky. Je to první dílo tohoto druhu, které vytvořil český autor ve spolupráci s pražskou slepeckou tiskárnou. Vágnerovy práce jsou kladně hodnoceny i v zahraničí.

Velkou zásluhu má na vybudování rozsáhlého depozitu sbírek historicky cenných učebních pomůcek pro nevidomé žáky. Věnoval se i jejich rekonstrukci a tematickému uspořádání. Vedení školy pomýšlí na vybudování koutku tradic či slepeckého muzea.

J.H.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here