Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VÁGNER, Marko

další: VACHULE, Robert

VÁGNEROVÁ, Marie

* 16. 6. 1946

Vysokoškolská učitelka.

Po absolvování FF UK v Praze (1969) začala působit na Oftalmopedickém ústavu v Praze. Téma diplomové práce: Příspěvek k psychologické charakteristice dětí s vadami zraku. V Oftalmopedickém ústavu se soustřeďovaly informace z celé České republiky o těžce zrakově postižených. Ústav prováděl evidenci a zavedl oftalmologickou poradenskou službu pro rodiče těžce zrakově postižených dětí. V r. 1983 absolvovala PřF UK v Praze závěrečnou prací Genetika kongenitální katarakty. V letech 1973–1989 pracovala jako spoluřešitelka longitudinálního výzkumného úkolu zaměřeného na problematiku rizikových dětí. V r. 1979 začala vyučovat psychologii na Pedagogické fakultě UK. V r. 1995 přešla pracovat na Husitskou teologickou fakultu.

Z dalších prací v oboru oftalmopedie to jsou: Stanovení aspirací u dětí se zbytky zraku (1969); Dědičnost nejčetnějších vývojových vad duhovky a oční čočky (1990); Diferenciální a biodromální přístup k hodnocení dětí se zbytky zraku (1991) aj. Později své vědecké zájmy rozšířila mimo obor.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here