Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VÁGNEROVÁ, Marie

další: VACHULOVÁ, Jana

VACHULE, Robert

* 27. 2. 1959

Český tyfloped.

Po vyučení a dokončení střední průmyslové školy se rozhodl pro studium speciální pedagogiky. Již v době studia se podílel na pořádání letních táborů nevidomých dětí. Jeho diplomová práce (1984) má název Význam sluchu v prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově postižených.

Na letních táborech upoutal originálním pojetím přípravy k tělesné zdatnosti nevidomých dětí (např. zlézání skal, jízda na kajaku, windsurfing), k tomu zpracoval množství textových, obrazových a filmových dokumentů.

Zaměstnání jako vychovatel nalezl na Speciálních školách Aloyse Klara v Praze, kde prokazuje trvale aktivní činnost. Věnuje se rozvoji tělesné zdatnosti nevidomých a těžce slabozrakých menších dětí a studentů i jejich dovednostem v prostorové orientaci. Podle potřeby vyrábí tyflografické plánky a obrázky. V obou případech je novátorem.

Velmi úzce spolupracuje se svou manželkou, rovněž významnou českou tyflopedkou. Značným dílem přispěl k společné publikaci souboru her pro nevidomé děti i do sborníku Sport a rekreační aktivity zdravotně postižených dětí. R. Vachule ví, že tělesná zdatnost i dovednost orientovat se v prostoru jeho žáků jsou prvními z předpokladů životních úspěchů v budoucnosti.

J.V.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here