Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VACHULE, Robert

další: VAIČI, Sudžijama

VACHULOVÁ, Jana

* 3. 5. 1959

Česká tyflopedka, pracovnice poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného věku.

Narodila se v Praze, kde také absolvovala i středoškolské studium. Pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na PF UK v Praze, které zakončila v r. 1982 diplomovou prací: Pojmy a představy nevidomých dětí školního věku. Pro vynikající studijní úspěchy a novátorský obsah diplomové práce jí děkanát udělil akademický titul PhDr.

Již jako studentka projevila mimořádný odborný zájem o společenskou úlohu těžce zrakově postižených dětí hledáním speciálně pedagogických principů, jak tento úkol nejlépe plnit.

Od r. 1979 vedla v pro nevidomé žáky v Praze na Hradčanech zájmový kroužek dětí, kam také po dokončení studií nastoupila jako učitelka I. stupně. Po mateřské dovolené přijala v r. 1990 místo v nově vzniklé tyflopedické poradně pro rodiče nevidomých dětí raného věku, jejímž zřizovatelem byla ČUNS. V rámci týmu cestujících poradkyň je její specializací integrace dětí s těžkým zrakovým postižením do běžných škol. Je přesvědčena, že většině nevidomých dětí prospěje vzdělávání společně s vidomými spolužáky v místě bydliště. Ve spolupráci se svým manželem se specializuje na problematiku vnímání prostoru a tvorbě tyflografiky.

V letech 1997–2002 byla předsedkyní občanského sdružení Společnost pro ranou péči.

V rámci programu Hilton-Perkins absolvovala v r. 1993 měsíční studijní pobyt v USA v oboru integrace. Své zkušenosti sděluje v přednáškách a občasným hostováním v rozhlase.

Zúčastňuje se mezinárodních workshopů s tematikou hmatových knih a ilustrací pro nevidomé děti. Je členkou mezinárodní organizace pedagogů zabývajících se výchovou osob se zrakovým postižením ICEVI, pravidelně se zúčastňuje mezinárodních konferencí s touto tematikou, přispívá do odborného tisku (Informatorium 3-8, Výchovné poradenství...) a publikuje ve sbornících (Kontrapunkty integrace – UK Praha) možnosti rané intervence.

Společně se svým manželem a spolupracovníky v r. 1987 vydala studii Hry pro těžce zrakově postižené děti, v r. 1995 vyšlo reliéfní leporelo O dvou princích, v r. 1997 byla spoluautorkou sborníku Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Věnuje se popularizaci problematiky osob s postižením zraku prostřednictvím přednášek pro studenty různých škol (externě vyučuje již mnoho let jak na VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, tak na JABOKu).

Každoročně buď vede absolventské a diplomové práce nebo je jejich oponentem (PF UK, ETF, JABOK, VOŠ, UMPRUM).

Na svém kmenovém pracovišti – Středisku rané péče v Praze, které je fakultním pracovištěm PF UK, je garantem studentských praxí.

Je garantem rekvalifikačního kurzu „Poradce rané péče“, který je akreditován MŠMT.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here