Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VALNÍČKOVÁ, Pavla

další: VANNIEROVÁ, Angela

VANAMI, Tokijoši

* 1945

Vynikající světoznámý japonský houslista.

Narodil se v Tokiu jako nevidomý. Brzy se u něho projevilo hudební nadání i schopnosti je rozvíjet. Již jako čtyřletý se stal žákem třídy pro talentované děti u prof. Suzukiho. Potom studoval u různých hudebních pedagogů. Svědomitě mu pomáhala jeho matka, která se nejen naučila Braillovu písmu, ale také velice složité soustavě slepecké hudební notace. Všechno, co potřeboval, mu přepisovala včetně obtížných koncertů. V celé historii nevidomých hudebníků je to výjimečný případ. Mnoho nevidomých hudebních umělců trpělo nedostatkem odborné pomoci.

První úspěch měl jako devítiletý. Získal první cenu v soutěži nevidomých žáků. Jako třináctiletý obdržel první cenu ve všejaponské soutěži žáků učících se hudbě. Tehdy vzbudil pozornost ruského houslisty L. Kogana, který zasedal v porotě. Gramofonová firma Columbia nahrála album drobných houslových skladeb v jeho podání. V r. 1962 získal cenu rozhlasové společnosti.

Pro rozvoj Vanamova talentu měl rozhodující význam vstup na Tokijskou konzervatoř. Bylo mu osmnáct let a byl prvním nevidomým žákem této školy. Již v prvním roce studia (1963) hrál veřejně Glazunovův houslový koncert a moll.

V r. 1964 uspořádal svůj první recitál, který musel pro velký úspěch třikrát opakovat. Ve stejném roce byl pozván do USA. Doma se potom zúčastnil soutěže, která opravňuje k účasti na zahraničních koncertech. Získal první cenu. V r. 1965 obsadil čtvrté místo ve velké mezinárodní Tobaudově soutěži v Paříži. Tento úspěch byl začátkem jeho evropských koncertů.

Hrál ve Francii a Německu. Po návratu do Japonska vystupoval s Japonskou filharmonií, s Japonským symfonickým orchestrem a s dalšími předními orchestrálními tělesy. Absolvoval několik koncertů v rozhlase i televizi a v Tokiu několik recitálů.

V r. 1967 se vydal s novým repertoárem opět do Evropy. Navštívil Francii, Polsko a Československo. Své umění zdokonalil studiem u D. Oistracha v Moskvě. Studoval rovněž v Itálii. Od té doby patří Vanami mezi přední světové houslisty. Ve svém repertoáru má dvanáct houslových koncertů a neméně tolik sonát s klavírem. Svou mimořádnou pílí se dostal mezi nejlepší houslisty Japonska i zahraničí. Počáteční předsudky, že nebude moci hrát s orchestrem se postupně rozplynuly. říká, že postižení lidé by měli být vůči zdravým vstřícní.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here