Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VIERLING, Otto

další: VIGOTSKIJ, Lev Semjonovič

VIERNE, Louis

* 1868

† 2. 5. 1937

Zasáhl zásadním způsobem do novodobé francouzské varhanní hudby. Jeho skladby jsou pevnou součástí programů mnoha světových varhanních virtuosů i součástí učebních osnov konzervatoří.

Narodil se jako nevidomý. Absolvoval Národní ústav pro mladé slepce v Paříži. Hru na varhany a kompozici studoval u C. Francka a Ch. Widora na Pařížské konzervatoři. Jako třicetiletý se stal varhaníkem v pařížské katedrále Notre Dame a od r. 1911 i profesorem hry na varhany ve věhlasném ústavu Schola cantorum, slavnějším než Pařížská konzervatoř. Jeho žáky mimo jiné byli M. Dupré a N. Boulangerová.

Vierne vykonal četné koncertní cesty po Evropě i v zámoří. Snad největší umělecké úspěchy sklízel v Americe. Jeho skladby pro varhany jsou vesměs mimořádně technicky náročné, je vidět snahu o co nejhojnější uplatnění novoromantických a impresionistických harmonických prvků a barevných kombinací při volbě rejstříků. Některé pravověrné varhaníky pobuřovaly světské náměty Viernových skladeb, ale zrovna tak i jejich virtuozní technika. Z jeho díla uvádím alespoň tyto: Tanec bludiček a přeludů, Hymnus slunci, Večerní hvězdy, Svit luny aj. Jsou ve varhanní tvorbě něčím zcela novým. Z další skupiny to je např. Symfonie pro varhany. Dále napsal Velkou mši, skladby klavírní a komorní. Jeho skladby obsahují učební osnovy snad všech konzervatoří.

Zemřel přímo na koncertě při předvádění jedné ze svých skladeb raněn mrtvicí.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here