Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VIERNE, Louis

další: VIKTOROV, Vladimir A.

VIGOTSKIJ, Lev Semjonovič

* 1893

† 1934

Ruský tyflopsycholog.

Významně přispěl k obohacení tyflopedie. Byl zastáncem nového pojetí tyflopedie. Napsal sborník Otázky defektologie, kde usiluje o nové pojetí osobnosti nevidomého. Zavádí zdůraznění tyflopsychologie i jiných odvětví tyflologie. Ta je neoddělitelnou součástí defektologie i nauky o člověku. Nevidomý je nejdříve člověkem, a potom je člověkem specifickým. Nejdříve je třeba nevidomého studovat jako člověka, potom i jako těžce zrakově postiženého. Vigotskij obhajuje lidskou důstojnost nevidomého člověka. Dospěl k zajímavému závěru hodnocení závažnosti slepoty. Odmítá názor, že slepota je nejtěžší zdravotní postižení. Aktivní spolužití v běžné společnosti formuje nevidomého k normálnímu životu.

Jako jeden z prvních psychologů dokazuje, že zvýšené schopnosti nejsou mechanickým důsledkem ztráty zraku, ale výsledkem jejich intenzívního používání. Významný je plnohodnotný rozvoj řeči, který umožňuje rozvoj abstraktního myšlení.

Zasazoval se pro integrované vzdělávání nevidomých. Varuje před verbalizmem ve výchově. Zabývá se deformacemi vztahů příčiny a důsledku. Klade důraz na spolupráci nevidomých s vidomými, a to již od dětství.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here