Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VITUŠKIN, Anatolij Grigorjevič

další: VIZVÁRY, Jozef

VIVES, Juan Luis

* 6. 3. 1492

† 6. 5. 1540

Španělský humanista, filozof a pedagog.

Většinu života trávil v cizině.

Stoupenec platónsko-augustinské filozofie, odpůrce scholastiky a Aristotela. V teorii poznání anticipoval empirickou metodu F. Baciba. Doporučuje poznávací metodu založenou na zkušenostech. Zasazoval se o vzdělávání žen. Svými názory ovlivnil Komenského. Mimo několika jiných závažných prací je i autorem spisu O udělování almužny. Zmiňuje se v něm o tom, že slepce by bylo možné zaměstnat užitečnou prací a nejen podporovat almužnou. Mohli by se zabývat zpěvem, hudbou, soukenictvím, foukat kovářské měchy, vyrábět bedny, koše, ptačí klece, navíjet přízi atd. Spis vyšel nejprve ve francouzštině r. 1525 a o pět let později ve španělštině. Zaujal natolik, že byl do němčiny přeložen v r. 1533.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here