Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VIVES, Juan Luis

další: VLASÁKOVÁ, Alena

VIZVÁRY, Jozef

* 12. 7. 1936

Učitel v pro nevidomé v Levoči, později působil na učňovské škole, posléze byl ředitelem Rehabilitačního střediska pro dospělé nevidomé osoby v Levoči, na jehož tvorbě základní koncepce se podílel.

Narodil se v obci čáry v rodině rolníka. Následkem infekční choroby v době druhé světové války postupně začal ztrácet zrak. Školní docházku v místě bydliště vyměnil za Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Levoči. Po dokončení základního vzdělání pokračoval v letech 1951–1954 ve studiu na gymnáziu tamtéž, 1954–1958 na VŠP v Bratislavě. Původní aprobaci dějepis a občanská výchova si rozšířil o matematiku.

Jako učitel nastoupil do pro nevidomé v Levoči (1958). V následujícím školním roce přešel do učňovské školy tamtéž. Své žáky ctil jako osobnosti. Studiem při zaměstnání si rozšířil své vzdělání o speciální pedagogiku, kdy také získal doktorát. V r. 1976 byl pověřen vedením nově otevřeného Rehabilitačního střediska pro později osleplé v Levoči. Po úspěšných letech se této funkce vzdal, ve středisku působí jako učitel.

Po celou dobu se věnoval tvorbě učebnic a publikační činnosti.

Od r. 1956 pracoval v hnutí nevidomých a slabozrakých jako funkcionář, včetně nejvyšších funkcí.

Za své pedagogické působení byl oceněn několika vyznamenáními.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here