Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VLASÁKOVÁ, Alena

další: VOGEL, Franz Walter

VODA, Hynek

* 18. 11. 1902

† 15. 3. 1940

Vynikající český citerista, hudební pedagog a varhaník.

Narodil se v Lažánkách u Tišnova jako nevidomý. Neúplné základní vzdělání nabyl v pětitřídní škole Zemského výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti v Brně, kam byl přijat v r. 1911. Vyučil se kartáčníkem a ladičem klavírů. Měl mimořádné hudební nadání, které však nedovedl využít k samostatné existenci. Trpěl také těkavými pohyby rukou a hlavy. Ve hře na citeru byl žákem nevidomého virtuosa J. Jemelíka, varhany studoval u L. J. Kubíčka. Během pobytu v ústavu ztratil oba rodiče a když měl být propuštěn jako připravený kartáčník, ladič klavírů a hudebník, nastal problém s jeho samostatnou obživou. K výkonu výroby kartáčů ani k ladění klavírů neměl dost manuální zručnosti a navíc jako těžký introvert a samotář neměl dost aktivity samostatně se živit.

Pro své mimořádné hudební dovednosti ve hře na citeru a varhany byl po nezdařeném ročním pokusu o samostatnou existenci v r. 1924 přijat do téhož ústavu jako učitel hry na varhany a citeru. Zároveň působil jako varhaník v ústavní kapli. Připravil několik nevidomých varhaníků, kterým ředitelství ústavu našlo působiště v některém z kostelů. V ústavu tak působil úspěšně do r. 1939, kdy bylo nutno přikročit k omezení rozsahu i obsahu činnosti ústavu, jelikož německá okupační policie zabrala budovu ústavu, který byl přesunut do provizorních prostor zaopatřovacího ústavu pro dospělé nevidomé osoby v Chrlicích u Brna.

H. Voda, bydlel po celou dobu svého zaměstnání v budově ústavu. Za jeho pedagogickou činnost mu bylo poskytováno ubytování, šatstvo a strava. Dostával jen malé částky na zakoupení nejnutnějších osobních potřeb.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here