Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VOSOBA, Miroslav

další: VRÁNA, Karel

VRABEL, Jozef

* 8. 3. 1911

† 7. 5. 1964

Jeden z významných slovenských tyflopedů, zakladatel slovenského slepeckého tisku.

Narodil se ve Spišské Nové Vsi v železničářské rodině. Chlapec byl nadaný, učení ve škole mu nepůsobilo žádné obtíže, a tak rodiče umožnili, aby mohl studovat. Vybral si obor učitelství. V r. 1930 absolvoval učitelský ústav ve Spišské Nové Vsi.

Po dokončení studií se stal učitelem v Plešivci a potom v Ústavu pro nevidomé v Levoči. Nevidomým zasvětil potom celý svůj plodný život. Byl vynikajícím pedagogem, dovedl své žáky zaujmout.

Na Slovensku nebyla žádná slepecká tiskárna. Několik učebnic vytiskl ústav v Brně. První slovenský časopis pro nevidomé, Naše svetlo, byl tištěn v Praze. J. Vrabel se s touto situací nehodlal smířit. Již v době druhé světové války se mu podařilo do ústavu zakoupit německý sázecí stroj typu Hinze. S tiskem nebylo možné začít, protože v této době nebyl k dostání potřebný zinkový plech na výrobu matric. Sázecí stroj musel zahálet. S Brnem ani s Prahou v tomto smyslu nemohl spolupracovat, jelikož Slovensko bylo samostatný stát. Jestliže nemohl knihy tisknout ani je jinde objednat, alespoň svým žákům hodně četl. Byl členem levočského ochotnického divadelního souboru a stejnou činnost podporoval i u chovanců ústavu.

Po skončení válečných událostí vedl po krátkou dobu školu. V r. 1948 dal konečně do provozu tiskárnu, která pracovala pro potřeby ústavu. Časopis v bodovém písmu Naše svetlo začal vycházet pod jeho vedením a během času změnil název na Náš život. V r. 1960 připravil první neperiodickou přílohu Nového života. Nyní už bylo možné tisknout i vlastní knihy. Bylo toho málo, ale zato každý výtisk Vrabel odevzdával slavnostně a žáky byl přijat s nadšením, protože se někteří mohli prací v tiskárně účastnit. Jeden sázecí stroj nestačil, a proto se Vrabel obrátil na průmyslovou školu v Košicích se žádostí, zda by podle toho prvního vyrobili kopii. A skutečně se tak stalo. Nyní je ve Slepeckém muzeu v Brně. Zasloužil si, aby jeho jménem byla nazvána později samostatná slepecká tiskárna v Levoči. Nestalo se tak. Jméno zakladatele by se mělo skvět v titulu tiskárny.

V r. 1959 nastupuje jako v pořadí druhý ředitel učňovské školy pro nevidomé v Levoči. Vedení tiskárny se proto pro nedostatek času vzdal.

Jozef Vrabel byl také spoluautorem slovenského zkratkopisu v Braillově písmu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here