Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZÁHOŘ, Alexej

další: ZAPPATER, Boldomero

ZAKREIS, Thomas

* 7. 11. 1816

† 1870

Vídeňský skladatel populární hudby.

Narodil se někde v okolí Vídně jako syn tkalce. Oslepl v prvním roce svého života, pravděpodobně po žloutence. Vychován byl ve Vídeňském ústavu pro nevidomé, kde se již v době školní docházky učil hře na housle. Jako syn chudých rodičů neměl vyhlídky na samostatnou existenci. Byl proto přijat do zaopatřovacího ústavu. Hudbou si krátil čas. Hrával proto po celé dny. S kamarády si vytvořil malý hudební soubor. Postupem let poznal, že zde není jeho pravé místo. Usiloval proto se svými přáteli o uvolnění přísného ústavního režimu. ředitelství nemělo však ani nejmenší pochopení, a tak vzbouřence nemilosrdně vyloučilo bez ohledu na to, z čeho budou živi.

V r. 1847 začali hrávat veřejně. Orchestr brzy získal oblibu a byl zván do nejlepších vídeňských podniků. Hlavním organizátorem, dirigentem i aranžérem byl Zakreis. I sám slavný Strauss si pochvaloval provedení svých valčíků. Nevidomí hudebníci vedení Zakreisem byli zváni i do jiných měst.

Po těchto úspěších bylo nasnadě, že byl přijat jako učitel hudby do Vídeňského ústavu pro nevidomé, což přijal s velkým nadšením a zadostiučiněním.

Zakreis rovněž pro svůj soubor komponoval. Nedovolil, aby jeho skladby byly vydány tiskem. Proto se žádná nedochovala. Po jeho smrti se soubor rozpadl.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here