Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZAWISTOWSKI, Wojciech

další: ZECH, Friedrich

ZBRANEK, Josef

* 8. 11. 1956

Hlavní koordinátor integračních aktivit Únie nevidiacich Slovenska.

Narodil se v Gottwaldově (dnešní Zlín). Od narození je prakticky nevidomý. V letech 1963–1972 navštěvoval ZDŠI pro nevidomé v Brně, na léta 1972 až 1975 přešel do Střední ekonomické školy pro mládež s vadami zraku v Praze (v té době tříletá škola bez maturity).

V letech 1975–1984 pracoval v VDI Obzor v Gottwaldově jako expedient, do r. 1984 v Západoslovenských pekárnách Nitra jako skladník. V r. 1992 se začal profesionálně věnovat práci v ÚNSS v pracovní pozici oblastní tajemník ÚNSS Nitra (1992–1996), následně jako vedoucí Krajského střediska ÚNSS Nitra (1996–2000), hlavní koordinátor integračních aktivit (2000–2004). V náplni funkce je spolková činnost, organizování celostátních veřejných sbírek, celostátních přehlídek amatérské umělecké tvorby, organizování rekreací, tvorba interního zpravodaje aj.

Jako dobrovolník pracoval v slepeckém hnutí už od r. 1975 v různých funkcích. Např.: v letech 1977–1983 jako předseda Klubu zdravotně postižené mládeže Gottwaldov, 1977–1983 jako místopředseda ZO SI, 1983 až 1984 jako předseda organizace. Od r. 1990 až do současnosti je členem Ústřední rady ÚNSS v Bratislavě, od r. 2000 až dosud místopředseda ÚNSS, od r. 1990 s pětiletou přestávkou (1993–1998) je předsedou ZO ÚNSS v Nitře.

Zasloužil se o vybudování střediska sociální rehabilitace pro NS v SR – 1993, založení základních organizací ÚNSS v Zlatých Moravciach, Štúrove a Šahách a též organizoval 6 regionálních letních táborů pro NS děti.

Založil kuželkářský sport NS ve Zlíne 1979 a v Nitře 1998, realizoval projekt Kniha pro všechny – 2001, kniha pohádek Edity Žillíkové, Bol raz jeden strom, jako asi první kniha v historii vyšla současně v černotisku a Braillovým písmem i na audiokazetě. J. Zbranek je též autorem projektu Dotyky pod hladinou (2002), první kurz potápění pro NS na Slovensku, intenzívně participuje na otevření prvního střediska integračních aktivit pro NS na Slovensku.

Ve funkci koordinátora se podílí na realizaci projektu Import, veřejných sbírek SONS v ČR na Slovensko a jejich řízení (2002), jako i na vytváření podmínek pro profesionální podporu spolkové činnosti.

Zbrankova pracovitost, obětavost a hluboká lidská empatie k svému okolí byla oceněná vyznamenáním Osobnosť mesta Nitry za rok 2003.

Josef Zbranek je ženatý a má jednoho syna.

G.R.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here