Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZBRANEK, Josef

další: ZEISS, Carl F.

ZECH, Friedrich

* 3. 10. 1865

† 24. 1. 1924

ředitel Ústavu pro nevidomé v Gdaňsku, autor metodiky vzdělávání nevidomých. říká, že kdyby byla pravda, že vzdělání je podmíněno množstvím nazírání, potom by musel být šesti až osmiletý vidomý žák co do vzdělání mnohem dále, než dvanácti až čtrnáctiletý žák nevidomý. Vzdělání je závislé na intenzitě nazírání na příští chod věcí, na schopnosti rozeznat příbuznost podobných věcí a vztahů, je věcí intelektu.

V r. 1890 nastoupil jako učitel a v r. 1902 se stal ředitelem Ústavu pro nevidomé v Gdaňsku.

O jeho mládí se mi nepodařilo nalézt podrobnější informace, pouze několik faktů z období působení v ústavu. I ta jsou pozoruhodná. Mohu ovšem uvést pouze strohá data.

Podle obsahu jeho publikace Beiträge zur Methodik des Unterrichtes (1909) se zaměřil na nejnovější soudobé poznatky v oblasti vzdělávání nevidomých. Věnuje pozornost metodikám rozvoje zručnosti v rámci pracovního vyučování i mimoškolní výchovy. Zavádí práci v pískovém stole, klade důraz na geometrické tvary, jelikož jsou zobecněním světa, práci s nářadím apod. Byl přesvědčený, že inteligence nevidomého nějak souvisí s jeho zručností.

Založil tiskárnu a slepecké muzeum při ústavu, rozšířil počet tříd, v dílnách zavedl provaznictví jako řemeslo. Založil časopis pro nevidomé, ale v pramenech se neuvádí jeho název. Působil jako redaktor ve významném časopise Der Blindenfreund. Pro Mellovu Encyklopedii zpracoval několik hesel.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here