Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZEMAN, Josef

další: ZEUNE, Johann August

ZEMCOVOVÁ, Marie Ivanovna

* 1903

Ruská vědecká pracovnice v oboru tyflopedagogiky.

Svou životní dráhu začala v Povolží jako vychovatelka domu mládeže, potom jako oblastní instruktorka Domu pionýrů a nato jako osvětová pracovnice. V r. 1936 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci na téma Pracovní uplatnění nevidomých. Ve svých vývodech se opírá o marxistickou teorii poznání, o Sečenova a Pavlova. V období druhé světové války se plně věnovala problematice společenského uplatnění osleplých vojáků.

V dalších pracích detailně prozkoumala fyzický a intelektový rozvoj člověka, který pozbyl zrak, určila různé kompenzační možnosti aktivní účasti zrakově postižených občanů při výstavbě socialistické a komunistické společnosti.

řadu let stála v čele tyflopedagogiky Vědeckovýzkumného ústavu defektologie Akademie pedagogických věd. Zastupovala sovětskou defektologickou vědu na mezinárodních kongresech a konferencích, byla členkou sovětské rady pro blaho slepců a jejího výkonného výboru pro výchovu zrakově postižené mládeže. Za své zásluhy obdržela několik vyznamenání.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here