Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BÜRKLEN, Karl

další: BŮŽEK, František

BÜTTNER, August

* 19. 11. 1842

† 14. 9. 1898

Německý tyfloped.

ředitel Ústavu pro nevidomé v Drážďanech. Zajímavé jsou jeho časopisecké příspěvky i aktivity na kongresech učitelů nevidomých žáků. Na prvním mezinárodním kongresu prohlásil, že hudba je pro slepce vlastně záhubou, protože hrávají v pochybných podnicích a jejich v ústavu vypěstovaná morálka klesá. Na scestí prý nejvíce slepce svádí aplaus.

Svým pojetím výchovy byl konzervativní, prohlašoval, že nevidomý člověk potřebuje péči trvale po celý život. Byl tedy spíše pro slepcovu disocialitu, tj. pro péči od kolébky do hrobu v azylových zařízeních. Rozporná je však skutečnost, že na prvním Mezinárodním kongresu učitelů nevidomých v r. 1876 inicioval založení Spolku pro podporu vzdělávání nevidomých dětí.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here