Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BŮŽEK, František

další: CADAVID-ALVAREZ, Hector

CABEZON, Antonio de

* 30. 3. 1510

† 26. 5. 1566

Vynikající španělský varhaník, cembalista a hudební skladatel.

Narodil se v Castrojeriz u Burgosu. Od dětských let byl úplně nevidomý. O jeho dětství ani mládí není nic známo. Nevíme ani kde nabyl hudební vzdělání. Byl to patrně některý kněz burgoské katedrály, který ho hudbě vyučoval. Z dopisů je známo, že si své učitele pochvaloval. Víme, že při studiích na univerzitě v Salamance se setkal se Salinasem.

V r. 1526 se stává varhaníkem v kapli královny Izabely. Od r. 1538 patří do kruhu hudebníků krále Karla V. Archivní prameny potvrzují, že byl ve službách krále i královny současně. Po smrti královny začal sloužit na dvoře prince Filipa. Karel V. ho v r. 1543 jmenoval regenschorim.

V r. 1548 doprovázel prince Filipa do Itálie. Filip byl despota, ale Cabezona si natolik vážil, že si nechal namalovat jeho portrét. V Janově budil Cabezon velký úžas. Podobně tomu bylo i v Německu, Nizozemsku, a Anglii, kde se seznamoval s místním hudebním pojetím renesance. Všude si získával velkou autoritu.

Cabezon byl vynikajícím improvizátorem. Ani tyto delší pobyty v cizině neměly vliv na charakter jeho tvorby. Zanechal velké množství skladeb. „Každý váš prst je sídlem anděla“, řekl jeden španělský hudebník.

Zastával místo varhaníka v pětilodní katedrále v Toledu a byl královským dvorním kapelníkem. Jeho hudba byla typicky španělská. Byl řazený mezi velké Basky. Spolu se Fr. Salinasem a M. Fuenllanou patří k zakladatelům španělské hudební renesance.

Pro nevidomé skladatele je vždy největším problémem, kdo jeho hudební myšlenky zapíše do not. Cabezon však vždy našel někoho schopného, který jeho skladby dovedl písemně zaznamenat. Nejčastěji to byl jeho bratr, později syn, který byl hudebním vydavatelem.

Při jeho tělnatosti a velké postavě byla zvláště obdivuhodná pružnost za hracím stolem varhan. Na druhé straně nikdy nechodil sám, vodili ho současně syn Hernando a bratr Juan – každý z jedné strany.

Pochovaný je v Madridu. Náhrobní nápis hlásá: „V tomto hrobě odpočívá šťastný člověk, onen Antonio, který byl kdysi slavným varhaníkem.“

Cabezonovo hlavní dílo Skladby pro varhany, harfu a loutnu vydal jeho syn. Celé Cabezonovo dílo vydal později španělský hudební vědec Pedrel.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here