Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CERER, J.

další: CINTULA, Vladimír

CERHA, Josef

* 11. 1. 1956

Český psycholog a tyfloped.

Narodil se ve Staré Lysé u Lysé nad Labem. Ve svém rodišti navštěvoval prvních pět tříd . Těžká slabozrakost se u něho výrazně projevila v devíti letech. Zrak se mu v té době velmi rychle zhoršil. Měšťanskou školu navštěvoval v Lysé nad Labem. Přechod z venkova do města sám označuje za první životní skok. Najednou je více žáků ve třídě, střídají se učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů, ne všichni mají ohled na jeho zrakovou vadu. Díky dobrému rodinnému zázemí a pochopení některých učitelů i spolužáků úspěšně dokončil docházku. Poslední dva roky byl zařazen do třídy experimentální výuky, kde se soustředili žáci, kteří se připravovali ke studiu na střední škole.

Na gymnáziu pro nevidomé a slabozraké studenty v Praze začal J. Cerha studovat v r. 1971. Teprve zde se dozvěděl, že existují zvukové nahrávky knih studijní literatury, které byly pořizovány v rámci činnosti tzv. Vysokoškolské komise SI. Teprve zde zjistil, že existuje Braillovo písmo, kterému se brzy naučil.

Už na střední škole se začal zajímat o psychologii. Účastnil se kurzů pro středoškoláky.

Po maturitě, kterou vykonal v r. 1975, se zapsal ke studiu na FF UK v Praze. Věnoval se oboru klinická psychologie. Až zde získal informaci, že je možné nechat si podle vlastního výběru načítat studijní literaturu. Studium absolvoval v r. 1979 promocí z psychologie. V roce 1980 vykonal patřičné rigorózní zkoušky a byl promován na doktora filozofie.

O problematiku nevidomých a slabozrakých lidí se začal zajímat (jen velmi okrajově) již v tomto období. Pro svou písemnou diplomovou práci si proto vybral téma Volba povolání u zrakově postižené mládeže.

Po dokončení studií obdržel nabídku účastnit se kurzů instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu, jejichž iniciátorem byl Ján Jesenský. První kurz se uskutečnil v r. 1979. Zmíněné akce ho inspirovaly natolik, že se začal o tyflopedickou problematiku zajímat hlouběji a v celém rozsahu.

Později jako odborný pracovník SI se věnoval práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží. Společně s několika dalšími odborníky organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí, pro které v součinnosti se členy Komise rodičů a přátel nevidomých a slabozrakých dětí spoluutvářel první ucelenou koncepci. Opřel se o zkušenosti již tehdy existující brněnské poradny pro rodiče nevidomých dětí, kterou založil a vedl J. S. a o zkušenosti dobrovolných instruktorů rané péče v Praze. V této době také spolupracoval s Oldřichem Čálkem, nevidomým psychologem, na jedné z jeho publikací. V r. 1986 vydal Rady průvodcům nevidomých.

J. Cerha je zakladatelem a od r. 1991 vedoucím projektu ČUNS Tyfloservis. Tuto novátorskou činnost pojal komplexně. Vytvořil koncepci, organizaci i metodiku vedení nového druhu péče o později osleplé a zajistil k tomu i jiné prostředky.

Projekt, nazvaný Tyfloservis, byl poté realizován SONS a od roku 2001 ho převzala nově zřízená obecně prospěšná společnost Tyfloservis, jejímž je ředitelem. Projekt je celostátní a pokrývá celé území ČR.

Rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob se tu ve dvanácti střediscích zabývá celkem 40 odborně kvalifikovaných instruktorů.

J. Cerha se zasloužil o propracovaný systém rehabilitace později osleplých osob, za což obdržel Výroční cenu ministerstva zdravotnictví.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here