Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CERHA, Josef

další: CIRKOVIČ, Kyril Borisovič

CINTULA, Vladimír

* 22. 2. 1956

Slovenský tyfloped.

Narodil se v Bratislavě v rodině technického úředníka. Zrak ztratil po úrazu ve svých 13 letech. V povinné školní docházce pokračoval jeden rok v pro slabozraké v Bratislavě. Školní docházku však dokončil v pro nevidomé v Levoči. Od r. 1971 pokračoval ve studiu na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku v Praze. Po maturitě pokračoval ve vysokoškolském studiu na FF UKo v Bratislavě a to filozofie a historie. Promoval v r. 1980. Rigorózní zkoušce se podrobil v r. 1982 a získal titul doktor filozofie. V r. 1988 dokončil studium speciální pedagogiky.

V r. 1981 nastoupil jako učitel do pro slabozraké žáky v Bratislavě. Vyučuje Braillovu bodovému písmu žáky s progresivními zrakovými chorobami. Protože se ve škole od r. 1992 vzdělávají i nevidomí žáci, zaměřuje se na práci s počítači. Od r. 1996 je externím asistentem katedry ZP PF UKo v Bratislavě. Stal se zde vedoucím speciálních seminářů Braillova bodového písma. Od r. 1993 mimo to externě vyučuje výpočetní technice nevidomé a slabozraké posluchače Bratislavské konzervatoře.

Je činný v ÚNSS jako lektor výpočetní techniky.

Od r. 1982 pravidelně publikuje v odborných časopisech Tyflologické listy, Špeciálna pedagogika, Tyflologické čítanie, Maják aj. Zaměřuje se především na pedagogiku a didaktiku později osleplých a jejich sociální situaci. Z větších prací je to Vývin a súčasný stav vyučovania Braillovho písma (1988).

Zajímá se o numismatiku, její studium a odborně sběratelskou činnost. Je členem numismatické společnosti.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here