Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ČERNÝ, Zdeněk

další: ČERVONIŠČENKO, I. G.

ČERVENKA, Petr

* 16. 1. 1969

Český tyflokartografik, vysokoškolský učitel.

Narodil se v Praze. Po základním vzdělání pokračoval studiem SPŠ zeměměřické v Praze (1983 až 1987). V letech 1987–1992 studoval PřF UK v Praze, obor Kartografie a fyzická geografie.

Ve své diplomové práci se zaměřil na mapy pro nevidomé uživatele. Kromě toho, že shromáždil obšírné literární prameny o tomto tématu, důležitým výstupem jeho práce bylo zhotovení trojrozměrného modelu a reliéfního plánu okolí školy pro nevidomé žáky v Praze. Do výuky těchto žáků i jejich poznávání okolního světa to přineslo výraznou a obohacující změnu.

Vytvořil novou metodickou řadu (model–plán–schéma) respektující složitost vnímání haptického světa bez možnosti zpětných vizuálních aferentací. Zároveň definuje hlavní zásady a principy pro zhotovování tyflografických pomůcek i jejich způsob a metodu užívání.

Této práci se věnuje dále jako odborný asistent Institutu rehabilitace zrakově postižených FHS UK v Praze (od r. 1994), kde tuto tematiku přednáší.

V r. 1993 se po absolvování odborných kurzů kvalifikoval jako instruktor prostorové orientace zrakově postižených osob, r. 1998 získal v tomto oboru kvalifikaci školitele.

Přednášková činnost: Pedagogický institut ve Lvově, příležitostné přednášky na odborných konferencích ve Stellenboschu (JAR), Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Hradci Králové aj.

Publikační činnost: Mapy a orientační plány pro zrakově postižené (Praha 1999).

P.W.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here