Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DAJANI, Subhi

další: DANIEL, Wilhelm Friedrich

DALÉN, Nils Gustav

* 30. 11. 1869

† 9. 12. 1937

Švédský průmyslník a vynálezce, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

Již v dětství si liboval ve fyzikálních a chemických pokusech. Velký úspěch měl se svými pokusy s acetylenovými hořáky. Dokázal u nich snížit spotřebu acetylénu až na jednu třetinu. Toho využil při konstrukci námořních světelných majáků.

V r. 1905 se mu podařilo zkonstruovat ventil, který reagoval na sluneční světlo. To umožnilo, aby se majáky po západu slunce automaticky rozsvěcovaly a po jeho východu opět zhasínaly. Nevyžadovaly tak stálou lidskou obsluhu, a proto je bylo možné stavět i na nejodlehlejších místech.

V r. 1912 konal pokusy s kovovými lahvemi naplněnými acetylénem. Zkoušel jejich odolnost proti žáru. Jedna láhev vybuchla a Daléna těžce poranila. Lékařům se sice podařilo zachránit jeho život, ne však jeho zrak. Dalén i s těžkým zdravotním postižením vedl svůj podnik a řídil pokusy směřující ke zlepšení konstrukce majáků. Protože jeho vynálezy podstatně zvýšily bezpečnost lodní plavby, udělila mu švédská akademie v r. 1913 Nobelovu cenu za fyziku.

Dalén pracoval ještě 25 let po ztrátě zraku. Jeho oči již světlo neviděly, ale jeho majáky dále svítily lidem na cestu po všech světových mořích.

Rád hrával šachy a každý den zahajoval ranní procházkou ostrým krokem ulicemi svého města za doprovodu své manželky.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here