Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DONEV

další: DORNER, Ernst

DÖRFLER, Gustav

* 26. 12. 1921

Český provazník. Ve svém oboru je mimořádně zdatný a také u nás jediný.

Narodil se v Bílině v hornické rodině. Školu navštěvoval ve svém bydlišti. Brzy se však objevily potíže s viděním a v důsledku toho i s prospěchem. Chlapec touto situací velice trpěl. Ve svých deseti letech byl přijat do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Zde byl velmi spokojený. Později rád na svá školní léta vzpomínal. Postupně ztratil zrak úplně. V r. 1938 ústav opustil.

Jeho matka pracovala u provazníka, a tak měl možnost poznat toto řemeslo. Nalezl v něm zalíbení. Byl přijat jako učeň. Po třech letech vykonal s úspěchem závěrečnou zkoušku. V podniku zůstal jako dělník. V r. 1945 požádal o živnostenský list, který obdržel. V padesátých letech se musel zapojit do nově vznikajících družstev. Své povolání provozoval až do odchodu do důchodu. Nejdříve byl přesvědčený, že toto povolání je pro nevidomé vhodné. V praxi se ukázalo, že je náročné na tělesnou vyspělost, orientaci v prostoru mezi stroji, skladišti apod., dovednost opravovat stroje aj. Tím více je třeba kladně hodnotit jeho vytrvalost.

Povolání provazníka není zrovna přiměřené pro nevidomého řemeslníka. Oceňujeme proto tím více Dörflerovu úspěšnou práci. S manželkou si postavili pěkný domek, vedli spokojený život. Rád pracoval v SI.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here