Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DÖRFLER, Gustav

další: DOROSZEWSKA, Janina

DORNER, Ernst

* 1914

Německý tyfloped.

Narodil se v Norimberku. V šestnácti letech po pádu z jízdního kola oslepl. Tato životní rána nezdolala ani rodiče ani chlapce. Po nezbytném léčení pokračoval ve svém středoškolském studiu pomocí Braillova písma a kancelářského psacího stroje. Podobným způsobem vystudoval pedagogickou akademii.

Nastoupil jako učitel do Ústavu pro nevidomé děti v Norimberku. Při zaměstnání studoval na univerzitě v Erlangenu obor filozofie. V r. 1946 promoval na doktora filozofie.

Zaujme jeho kniha Význam hlasu a způsobu řeči pro diagnózu osobnosti nevidomých. Je to téma ojediněle vědecky zpracovávané, ale často diskutované. Své výzkumy prováděl pomocí gramofonové desky, jelikož v té době nebyl magnetofon běžně k dispozici. To však nemusela být plně přiměřená metoda, hlas mohl být zkreslený a jeho témbrové i intonační nuance tak nezachyceny. Dorner dochází k závěru, že hlas nepostihuje charakter osobnosti. Uvedená práce je jeho prací rigorózní a rovněž tematicky originální a jediná svého druhu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here