Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: EBELL

další: ECKSTEIN

EBERHARD, Victor

* 1861

† 1927

Německý univerzitní profesor matematiky a geometrie.

Narodil se v Horním Slezsku jako syn soudního rady. Oslepl v třinácti letech. Rovněž jeho bratr byl nevidomý. Na rozdíl od něho nebyl Victor chovancem ústavu pro nevidomé, nýbrž i jako nevidomý absolvoval gymnázium v místě bydliště. Na univerzitě ve Vratislavi vystudoval matematiku. V r. 1885 byl na základě rigorózních zkoušek z geometrie promován na doktora.

Na univerzitách v Königsbergu a Halle přednášel matematiku a geometrii.

Eberhard byl společenský, zabýval se turistikou a mistrně ovládal karetní hry. Jednotlivé karty měl poznačené reliéfními znaky. Oženil se až v 61 letech s ženou, která mu již devět let byla vzornou družkou.

Napsal jedenáct prací věnovaných především geometrii. Nejdůležitější z nich jsou Ke geometrii mnohoúhelníků a Rozsah a základní tvary rovinné geometrie.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here