Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: EBERHARD, Victor

další: EFFERT, Richard

ECKSTEIN

Učitel hudby v Berlínském ústavu pro nevidomé.

V r. 1891 vyšla v Berlíně první ucelená a metodicky připravená příručka pro nevidomé varhaníky. Vytištěna byla Braillovou bodovou hudební notací. Eckstein byl vedoucím autorského kolektivu. Podle této učebnice se vyučovalo ještě ve čtyřicátých letech 20. století, a to i v Československu. České příručky (Macanova i Tylňakova) měly ráz slovníku. První českou v pravém slova smyslu učebnici zpracoval J. Smýkal.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here