Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FABOZZI, Gennaro

další: FALKOWSKI, Jakub

FAFL, Bohumil

* 21. 7. 1907

† 25. 12. 1998

Český oftalmolog.

Rodák z Nalžovských Hor. V r. 1967 dal podnět k založení pro žáky se zbytky zraku v Praze. Ve škole se již od 1. ročníku vyučovalo dvěma písmy, tj. běžným tzv. černotiskovým i Braillovým. (Blíže viz Vl. Štruncová.) Měl rovněž účast na otevření pro slabozraké žáky v Bratislavě tím, že předával své zkušenosti tamním pracovníkům.

Fafl byl přesvědčený, že ZK velmi dobře nahradí běžnou knihu i knihu v bodovém písmu. Přirozeně, že je to jeho úzce subjektivní názor, který se k prospěchu nevidomých a těžce slabozrakých lidí neměl možnost v praxi uplatnit. Lékař tedy rozhodoval o pedagogickém řešení otázek vzdělávání slabozrakých žáků. Je to další důkaz, že se neosvědčuje pokládat oční lékaře za odborníky ve speciální pedagogice.

Napsal vysokoškolské skriptum Nárys přednášek z oftalmopedické defektologie a Jak vidí vaše dítě (1967), Nosíte brýle? (1968), Školy pro slabozraké (1977) aj. Dále je to několik jeho příspěvků do časopisů Otázky defektologie: Slabozraké dítě v normální škole (Úchylná mládež roč. XX); Školy pro slabozraké (tamtéž); Co se slabozrakými dětmi? (Nápravná pedagogika roč. 26); Zábranná a léčebná péče (tamtéž roč. 26).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here