Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FAFL, Bohumil

další: FASANO, Tomaso

FALKOWSKI, Jakub

* 29. 6. 1775

† 1848

Polský historicky první logoped a tyfloped.

Narodil se ve vsi Budlewie. Do školy docházel do vzdálené obce. Protože ve škole prospíval, umožnili mu rodiče i středoškolské studium. Věnoval se teologii. V r. 1800 byl vysvěcen na kaplana. Po ukončení studia začal vyučovat na stejném gymnáziu, kde dříve studoval.

V r. 1803 se začal věnovat výchově neslyšícího chlapce. O rok později však obdržel stipendium do Berlína pro studium na univerzitě. Po dokončení studia se znovu vrátil k výchově neslyšícího chlapce. Učil ho dorozumívat se odezíráním. Výsledky byly tak výborné, že hoch potom mohl navštěvovat běžnou školu. Falkowskému se podařilo prosadit založení Ústavu pro neslyšící ve Varšavě. Při ústavu otevřel i školu pro nevidomé.

V r. 1815 odjel na studijní cestu do Vídně. Studoval zde především problematiku vzdělávání neslyšících. Není známo, zda navštívil i ústav pro nevidomé, ale je to pravděpodobné. Po návratu působil v Krakově, kde obdržel titul doktor filozofie.

Je zakladatelem výchovného a vzdělávacího ústavu pro neslyšící a nevidomé ve Varšavě (1817). Ústav vedl do r. 1827. Spojení obou typů škol i jejich nástavby se neosvědčilo. Vznikalo spíše z touhy pomoci smyslově postiženým dětem. Odborná stránka výchovy a vzdělávání se zásadně liší. Po odborné stránce jsou obě disciplíny příliš vzdálené.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here