Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FRERE, John Henry

další: FREUND, Emil

FRESZL, Rudolf

* 31. 10. 1878

† 1. 4. 1949

Publicista, redaktor českého časopisu Zora.

Narodil se v rodině celního úředníka v Praze. V Liberci, kam se rodina přestěhovala, studoval na německém gymnáziu. Rozhodl se pro vojenskou dráhu. Po studiu na kadetní škole odchází v r. 1897 do Haliče. Později si doplňuje své vojenské vzdělání a v r. 1906 začal studovat na vysoké vojenské škole. Po jejím absolvování přichází do Prahy v hodnosti kapitána.

Příčina jeho oslepnutí není známá. Rozhodně to bylo těsně před první světovou válkou. V každém případě se Freszl projevil jako osobnost velké mravní síly, protože ho tato životní rána nezlomila, i když se mu jeho představy o vojenské kariéře zhroutily. Začal se zajímat o možnosti kulturního a společenského života nevidomých, o bodové písmo i další cesty ze svého smutného a nečekaného osamocení. Tak se dostává do společenských kruhů blízkých K. E. Macanovi. V letech zakládání spolku ČST je již po jeho boku a vydatně mu pomáhá.

Po smrti K. E. Macana bylo jasné, že převezme redakci Zory. To již byl členem kuratoria tzv. Deylova ústavu pro nevidomé v Praze, funkcionářem v Družině válečných poškozenců i ve Svazu slepeckých spolků. Nikde nebyl pouze formálně. Všude překypoval iniciativou.

Byl rovněž redaktorem propagačního a osvětového časopisu Svět nevidomých, který vydával Svaz slepeckých spolků a ústavů. V r. 1939 předává vedení časopisu Zora do rukou Ferdinanda Wildmanna. Redakci zůstává na blízku až do své smrti.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here