Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FRESZL, Rudolf

další: FRÉVILLE, A. F. J.

FREUND, Emil

* 18. 10. 1898

† 4. 4. 1979

Německý hudební pedagog.

Od dětství byl nevidomý. Navštěvoval školu pro nevidomé ve Wiesbadenu, kde se také učil hře na hudební nástroje. Ve studiu hudby pokračoval ve Frankfurtu nad Mohanem. Svá studia dokončil v Marburku. V r. 1938 promoval jako doktor filozofie. Měl svou soukromou hudební školu.

35 roků vyučoval v Marburském studijním středisku pro nevidomé hudbě a stenografii. Zúčastnil se práce na nové verzi německého zkratkopisu Braillova písma. Není to překvapující. V této době zastupovali učitelé hudby, jako vlastně tvořící se větší skupina nevidomých, intelektuální garanci a měli aktivní zájem na zvýšení kulturní i hmotné úrovně života všech nevidomých.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here