Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HEBOLD, Ernst Edmund

další: HEHEMPSON, Denis

HEDQUIST, Charles

* 14. 3. 1910

† 14. 4. 1975

Významný pracovník švédského Svazu nevidomých a předseda Světové rady pro blaho slepců.

Od dětství byl nevidomý. Své první zaměstnání našel ve slepecké tiskárně hluchoslepého průkopníka esperanta mezi nevidomými H. Thilandera jako korektor. Za druhé světové války přijal místo ve švédském rozhlase. Jeho úkolem bylo odposlouchávat anglické vysílání několika stanic a pořizovat o něm záznamy. Zde se seznámil s používáním magnetofonu. Této dovednosti později využil k pořízení vlastního nahrávacího studia.

Po válce si zařídil svou kancelář, která různým institucím prováděla magnetofonový záznam a přepis strojopisem. Přitom se aktivně podílel na práci Svazu nevidomých a posléze byl zvolen jeho dlouholetým a váženým předsedou. Stal se také členem výboru Světové rady pro blaho slepců a pracoval v jejím Evropském regionálním výboru. Jako předseda Světové rady pro blaho slepců spolupracoval s institucemi OSN.

Za jeho zásluhy mu byl Švédskou univerzitou udělen čestný doktorát.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here