Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JANSOVÁ, Marie

další: JAROŠ, Bořivoj

JANUŠKA, Pavol

* 5. 5. 1928

Vysoký funkcionář SI na Slovensku.

Narodil se v Pečeňanech. Po reorganizaci školy v obci odešel do Baťovy školy práce, která byla při Baťových závodech v Baťovanech (nyní Partizánske). Učni tu museli pracovat 8 hodin jako ostatní dělníci a vyučování v pokračovací škole bylo až po pracovní době. Školu však nedokončil.

V r. 1944 vypuklo SNP, a tak se jako mnoho jiných stal členem Hornonitrianské brigády. Po potlačení SNP stalo se i v jejich brigádě, že mnozí byli ponecháni napospas osudu. Mnozí se dostali do německého zajetí. Januška byl vězněn v Banské Bystrici a v Horní Štubni, odkud byl převezen do koncentračního tábora v Německu. Po příchodu spojeneckých armád byl tábor přestěhován a přitom přišel Januška v dubnu o zrak, tedy bezprostředně před koncem války.

Po skončení války se léčil v několika nemocnicích. V r. 1947 byl poslán do civilu. Navštěvoval různé nemocnice i léčitele. Výsledkem tohoto úsilí byla slepota.

Januška se dokázal postavit nepřízni osudu. Vstoupil do Družiny válečných poškozenců, později do SI. Naučil se Braillovu písmu a své schopnosti se snažil uplatnit v organizační činnosti a práci ve prospěch nevidomých lidí. Byl zvolen do různých funkcí, počínaje ZO až po funkce v nejvyšších federálních i slovenských orgánech SI: člen federálního výboru SI, člen jeho předsednictva a sekretariátu. Na Slovensku byl členem stejných orgánů, kde jako ústřední tajemník prosazoval tzv. Tylovské pojetí politiky vedoucí úlohy KSČ a KSS.

Snažil se uvést do života vše, co znamenalo obrat v péči o zdravotně postižené lidi, zvláště o nevidomé. Jednalo se o vytváření středisek pro pracovní příležitosti ZP lidí. Januška má zásluhu i na založení Rehabilitačního střediska pro ZP v Levoči, slepeckou tiskárnu a knihovnu v Levoči, středního učiliště pro ZP maséry při střední zdravotnické škole v Levoči, i Slepeckého muzea.

Životním krédem P. Janušky je společné dobro pro všechny, kterým věnoval svůj um i schopnost.

Za svou obětavou činnost ve prospěch ZdP lidí, i za odvahu v boji proti nacizmu obdržel P. Januška mnoho vyznamenání a medailí. Např. státní vyznamenání Za vynikající práci, z bývalého SI Zlatý odznak a medaili E. Suchardové, z vojenských vyznamenání československý válečný kříž a další.

Ľ.V.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here