Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JÁNOŠ, Michal

další: JANUŠKA, Pavol

JANSOVÁ, Marie

* 9. 9. 1906

† 9. 2. 1994

Česká učitelka hudby.

Narodila se v Letonicích. O zrak přišla ve svých třech letech pádem do vápna. Rodiče ji však přesto vedli k plnění některých úkolů v malém hospodářství, které vykonávala ráda. Ve svých 6 letech si přála, jako její vrstevnice, začít chodit do místní školy, což jí rodiče rádi splnili. Ve svých 12 letech byla přijata do brněnského vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, kde v r. 1922 ukončila základní vzdělání vykonáním zkoušky z učiva měšťanské školy. řemeslu kartáčnickému se vyučila v r. 1925. Během školní docházky i v době učňovských let se intenzívně věnovala studiu hudby, které jako první nevidomá žena na Moravě zakončila státní zkouškou na Brněnské konzervatoři v r. 1929.1 Po roce z ústavu odešla.

Nejprve se pokoušela vyučovat hudbě ve svém rodišti, ale za krátký čas, kdy se seznámila se svým budoucím manželem, se odstěhovala do Brna a začala soukromě vyučovat hře na klavír a hudební teorii. Této činnosti se věnovala až do vysokého stáří.

Ve 30. letech 20. století se aktivně podílela na organizační a kulturní činnosti PSSS. Jelikož byla výbornou ruční pletařkou a mimořádně zručně uměla háčkovat, často s úspěchem své výrobky vystavovala. Rovněž jako výborná zpěvačka, realizovala se i v tomto oboru tím, že v brněnské organizaci PSSS založila a dlouhá léta vedla ženský pěvecký sbor, který často veřejně vystupoval a na soutěžích sklízel zasloužené úspěchy. Za svou mimořádnou aktivitu byla v r. 1972 oceněna medailí Emilie Suchardové.

Vedla vzornou domácnost, výborně vařila a pekla. Starala se o výchovu syna svého druhého manžela.

*1) V archivu DTI TMB se nacházejí silné folianty, které při svém studiu ručně opsala do Braillova písma, protože speciální tiskoviny ke studiu hudební teorie a dějin hudby v té době neexistovaly

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here