Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JANKO, Ľudevít

další: JANSOVÁ, Marie

JÁNOŠ, Michal

* 19. 7. 1928

† 11. 1. 1976

Slovenský středoškolský učitel, jeden z prvních průkopníků vyššího vzdělání nevidomých na Slovensku.

Narodil se v obci Vernári v dělnické rodině. Od dětství byl nevidomý. Prošel výchovou v Ústavu pro nevidomé v Levoči (1934–1943), kde získal i základy hry na klavír, ve které měl mimořádné úspěchy. Poprvé překvapil jako žák 3. ročníku při oslavách 15. výročí trvání ústavu. Byl to výsledek dobré práce učitelky hudby Anny Linhartové, která zakrátko potom jako češka byla vykázána ze Slovenského štátu. V období druhé světové války jeho vývoj pro neschopnost mladého učitele hudby zaostal. Po válce odešel do Báhoně, kde se usilovně připravoval k přijímací zkoušce na konzervatoř.

Byl první z nevidomých, který studoval na Bratislavské konzervatoři (od r. 1945). Přidělen byl do třídy prof. Križana a A. Kafendové. Ta se mu věnovala s nevšedním zaujetím. Nesmíme opomenout skutečnost, že v Levoči v této době nebyla ještě slepecká tiskárna, přepisoval si proto všechny hudebniny podle diktátu jiných do Braillovy hudební notace sám. Ubytování našel v ústavu pro tělesně postižené. Studium ukončil v r. 1951. Absolvoval Griegovým koncertem A moll.

Nejdříve působil (od r. 1952 do r. 1965) jako učitel v Ústavu pro nevidomé v Levoči. Vyučoval hře na klavír a akordeon. Připravil několik žáků ke zkouškám na SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze. Vedl smíšený pěvecký sbor levočských nevidomých obyvatel. V r. 1960 maturoval na místní střední škole. Ještě téhož roku, jako jeden z prvních slovenských nevidomých, začal při zaměstnání studovat na FF UKo v Bratislavě. V r. 1964 studia ukončil.

V tomto období nastudoval několik náročných skladeb pro klavír. Jeho repertoár obsahoval obtížná díla od Beethovena, Liszta, Chopina, Brahmse, Griega, Smetany, Suchoně atd.

V r. 1961 přešel vyučovat hudební výchovu na střední pedagogickou školu v Levoči. Vedl zde dívčí pěvecký sbor, který přivedl na dobrou úroveň. I v této době často veřejně vystupoval hrou na klavír.

Zemřel nečekaně na selhání činnosti srdce. Zanechal po sobě nedokončené dílo perspektivního pracovníka. Svou cílevědomostí a pílí se stal příkladem pro další nevidomé studenty.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here