Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KAUFMANN, Andreas

další: KAZIOW, Michal

KAVAMOTO, Unosuke

* 1888

† 1959

Japonský organizátor péče o nevidomé.

V r. 1918 založil Společnost pro vědeckou výchovu, v r. 1920 se zasadil o založení vzdělávacího oddělení na ministerstvu. Hlavní pracovní náplní obou institucí bylo pečovat o výchovu nevidomých a neslyšících dětí. V letech 1922–1924 pobýval studijně v USA, Německu a Anglii.

Od r. 1924 působil jako učitel v Ústavu pro nevidomé a neslyšící v Tokiu. Od r. 1942 se stal jeho ředitelem. Svým vědeckým pojetím výchovy smyslově postižených dětí patřil mezi vynikající pracovníky v Japonsku.

Věnoval se i odborné publikační činnosti. Ve svých spisech vysvětloval, jakým způsobem se stává vyučování nevidomých výchovným prostředkem.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here