Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BABURKIN, Viktor Ivanovič

další: BACZKO, Ludwig Adolf von

BACON, Nicolaus

Žil v 16. století.

Anglický advokát.

Bacon pochází z téhož rodu jako učenec Bacon z Verulamu.1 Ve svých 9 letech přišel o zrak v soutěži střelbou z kuše. Po delší době se zotavil a začal uvažovat, co dál. Příkladem se mu stal slavný belgický nevidomý právník z konce 15. století Nicasius z Verdenu.

Baconův úmysl studovat rétoriku a poetiku byl shledán za takřka směšný, avšak právě to mu bylo pobídkou, zvláště, když i profesoři byli ve svém úsudku opatrní. Poskytli mu možnost účasti na přednáškách s podmínkou, že to pro něho nebude pouhá zábava, že z toho stejně nebude mít žádný užitek. Sám Bacon prokázal tak vynikající výsledky, že proti očekávání se zařadil mezi nejlepší studenty, i když byla později učební látka rétoriky a poetiky mnohem obtížnější. Odhodláním a pílí dokázal, že vyučující změnili svůj názor. Bacon tak všechny přesvědčil, že je zásadní rozdíl mezi slepotou korovou a slepotou duševní.

Nakonec studium úspěšně dokončil a stal se doktorem práv.

Začal pracovat jako advokát. Po čase byl klienty vyhledáván a jeho procesy byly většinou úspěšné.

*1) Bacon, Francis (1561–1626), anglický filozof a státník

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here