Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BACZKO, Ludwig Adolf von

další: BAKER, E. A.

BAJTL, Zdeněk

* 19. 6. 1970

Český počítačový programátor.

Narodil se v Praze. Od narození je prakticky nevidomý. Ve svých 6 letech nastoupil do pro žáky se zbytky zraku, později byl přeložen do pro nevidomé žáky v Praze. Zde se také úspěšně věnoval hře na hudební nástroje. Hudbu si potom zvolil jako profesi, a proto po dokončení vstoupil na Konzervatoř Jana Deyla. Maturoval v r. 1989 a v r. 1991 absolvoval hlavním oborem hra na klarinet. Během studií se věnoval také sportu, kde se v soutěžích lyžování a plavání umísťoval na předních místech.

Vyučovat začal v ZUŠ ve Stochově. V r. 1994 přešel do ZUŠ v Praze.

V tuto dobu už byly jeho největším zájmem počítače. V r. 1992 začal pracovat na Eurece A4.

Záhy vnikl do tajů digitální techniky, naučil se s Eurekou pracovat a stal se instruktorem její obsluhy. Působil jako lektor na různých kurzech, programoval některé hry. Z jeho tehdejších největších prací byl program pro tištění adres na různé druhy a velikosti poštovních obálek. Také vytvořil program pro převedení hudby vzniklé v hudebním procesoru Eureky do Braillovy hudební notace.

V r. 1993 byl v Praze založen Eureka klub, kterého se Z. Bajtl stal vedoucím. Klub byl navštěvován uživateli Eureky, kteří si zde předávali zkušenosti a programy či hry. Klub pořádal i individuální výuku práce s touto pomůckou.

Z. Bajtl seznamoval zájemce s možnostmi připojení na v tu dobu již fungující tzv. BBS (ČUNS BraillNet), kde se dala získat spousta programů právě pro Eureku, ale i časopisy či knihy. Tento systém je učil využívat. Do vybavení klubu se podařilo získat počítač a braillskou tiskárnu. Klub pořádal prázdninová školení, která Bajtl vedl.

Seznamoval účastníky s novými technologiemi, jako byl v tu dobu např. internet.

V r. 1996 nastupuje Bajtl jako pracovník Tyflokabinetu a posléze jako zaměstnanec oddělení digitalizace při SONS, kde převádí knihy i časopisy do digitální podoby a pracuje jako lektor výuky práce s digitálními pomůckami na bázi PC. Stal se metodikem výuky.

V oddělení digitalizace se podařilo sestavit soubor programů v systému MS–DOS na připojení k internetu. Převzal správu BBS i novellové sítě SONS. V r. 2003 se stal vedoucím oddělení digitalizace a správcem Knihovny digitálních dokumentů i konferencí na BraillNetu. Pracuje pro tyflokabinet jako lektor. Specializuje se na hlasový program Jaws.

I při této náročné činnosti si najde čas pro knihu, poslech hudby i pro rodinu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here